Двамата с lokster с удоволствие ви представяме новата версия на УСУ – 2.1. Повече информация за новостите и промените в нея – тук.