Притежавайки нетбук EeePC на Asus  от около година, беше неизбежно да се опитам да модифицирам и пренеса УСУ на този мъник. Резултатът е първа експериментална версия на УСУ, оптимизирана за нетбуци. Подробностите – в тази тема от форумите ни.