Ако вашата web-камерка дава такава картина в skype под Ubuntu:

може би ще успеете да решите проблема много просто.
Първо се уверете че имате инсталиран пакета libv4l-0. Ако го нямате – инсталирайте го от мениджъра на пакети Synaptic (от менюто Система -> Администриране -> Мениджър на пакети), или като напишете в Терминал (от менюто Програми -> Помощни програми -> Терминал) следната команда:

sudo apt-get install libv4l-0

След това, пак от Терминал стартирайте Skype по следния начин:

LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

Сега проверете каква картина дава камерата ви в Skype (от настройките му, или като звъннете на някой ваш познат). Ако имате късмет, всичко ще е ОК вече.
Ако е така, може би ще искате същата команда да се изпълнява и когато стартирате Skype от менюто Програми. За целта цъкнете с десния бутон на мишката върху това меню, и от там изберете „Редактиране на менютата“:

Ще ви се отвори следния прозорец:

В него цъкнете на „Интернет“ и после цъкнете двойно върху „Skype“. В следващото прозорче, в полето „Команда:“ въведете:

/bin/sh -c "LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype"

След като сте въвели командата, затворете този и предния прозорец, и сте готови.

Успех!