Вече е възможно онези от вас, които все още използват УСУ 2.0 да надградят версията си до последната – 2.1. Преходът ще им даде достъп до всички новости в 2.1 (нови приложения, разширено ръководство и др.)  и в допълнение ще им гарантира и бъдещо автоматично обновление.

Подробно описание на процедурата – тук.