Преди да продължа с тази статия нека кажа задължителното – НИКОГА, ама наистина НИКОГА не създавайте потребителски профил без парола! В разрез с всякакви правила за сигурност е.

Така, след неизбежното предупреждение, нека сега да видим как да си създадем такъв профил. 😉

Ползата от него може да се види, ако имате малко дете , което не може да се оправи с екрана за вписване, но вече проявява интерес към компютъра (като например моя малко над 2 годишен син 😉 ).

Официално в Убунту не може да се създава потребител без парола. Можете да се възползвате обаче от една хитрост. Както може би сте обърнали внимание, когато си стартирате живия диск на Убунту, вие работите именно с потребилски профил, който е без парола.

За да направите желан от вас потребител без парола изпълнете следното. Натиснете Alt+F2 и въведете командата:

gksu gedit /etc/shadow

С горната команда ще отворите системния файл, в който в криптиран вид се съхраняват паролите на всички потребители.

Сега намерете името на потребиля, който желаете да настроите. Например потребителя svetli:

svetli:$6$GiCVp/u2fI$SPlAkQYZqADPQIxnwKlva4E3Z.JSrxstScO1RMS2Wu2IntN6DAuABmZe9VpD8zE87tUzmnwyL6OB398sfmDkS0:14282:0:99999:7:::

Между първото и второто двоеточие в криптиран вид е паролата на този потребител. Маркирайте текста между тези двоеточия и го заменете с U6aMy0wojraho за да получите.

svetli:U6aMy0wojraho:14282:0:99999:7:::

Текста, който въведохте всъщност ще промени паролата на потребителя и ще я направи празна, точно като на този от живия диск. Запазете промените, затворете файла и вече си имате потребител без парола.

Добре е да прибягвате до такава настройка само в домашни условия и то когато обикновения начин на вписване е невъзможен за определен потребител. Не забравяйте в такъв случай да дадете на потребителя възможно най-ограничени права, за да не съжалявате по-късно.

А сега вече можете да се мръднете от компютъра и да оставите догледника си да се позабавлява: