Ако използвате Линукс, няма как да не сте чували за Compiz – мениджъра на визуални ефекти. Той предлага редица глезотии – сенки на прозорците, прозрачност, анимирации и т.н.
За съжаление, не винаги хората разполагат с достатъчно добра видеокарта, или поради една или друга причина предпочитат да не натоварват хардуера си с него.

Ако случаят при вас е такъв, но все пак искате да имате някакви визуални ефекти, ви предлагам да използвате програмата xcompmgr. С нейна помощ, с изпълнението само на 1 команда ще можете да си активирате сенки на прозорците и менютата, както и преливащи (fade in/out) анимации при минимизиране/максимизиране и показване на менютата.
Друга, по-важна особеност на xcompmgr е че работи на всякакви видеокарти, дори с драйвер VESA.
Ето горе-долу как изглежда:

За да го инсталирате, изпълнете в един Терминал командата

sudo apt-get install xcompmgr

След това, може директно да го активирате с командата

xcompmgr -n -f -F -c -D 6

Ако не сте доволни от резултата, може да го изключите като натиснете Ctrl+C (ако сте го стартирали от терминал), или ако сте го стартирали от диалога „Run“ (Alt+F2) – с командата

killall xcompmgr

Ако искате, може да добавите командата за стартиране да се изпълнява при влизане в системата. Това става от менюто „Система“ -> „Предпочитания“ -> „Автоматично стартирани програми“.

„Настройките“ на xcompmgr са изключително прости – подавате няколко различни параметъра. За да видите възможните параметри, изпълнете командата

xcompmgr --help

Те са пределно лесни за разбиране, а и не са много, така че оставям това на вас…