Ако ви липсва познатата от Windows възможност да изпратите даден файл/папка към преносимо устройство от менюто Send to…, ето как това може да стане в Убунту. И при това по-добре. 😉

В указанията по-долу ще се възползвате от възможността на Nautilus (файлов мениджър в Убунту) да изпълнява скриптове (по същество, последователност от действия, описани с определен синаксис в изпълним текстови файл). Отворете папката /home/вашето-име/.gnome2/nautilus-scripts. За да я видите, трябва във файловия мениджър да натиснете ctrl+H, за да се покажат скритите файлове и папки (тези, които започват с „.“) В нея щракнете с десен бутон на мишката и от показалото се меню изберете Създаване на документ – Създаване на празен файл. Прейменувайте го на copy to… (няма проблем, че е без окончание и с многоточие), щракнете два пъти върху него, за да го отворите с текстов редактор и поставете този текст:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#!/bin/bash
 
devices=`ls -m /media/`
vv=${devices//cdrom?, /}
vd=${vv//cdrom, /}
options=${vd//, / FALSE /media/}
destination=`zenity --list --radiolist --column " " --column "Устройства" FALSE /media/$options`
for files in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS
do
cp $files $destination
done
zenity --info --text="Копирането на файлове завърши успешно."

Запазете промените и затворете. От Nautilus щракнете върху него с десен бутон и изберете Свойства. След отварянето на прозореца идете на страницата Права и най-долу сложете отметка пред Да може да се стартира като програма.

С това всичко е нагласено. За да проверите, щракнете върху файл/папка и от менюто Скриптове изберете copy to…Ще се отвори прозорец, в който са изброени всички налични устройства – били те твърди дисквове или флаш памети. Изберете устройство и потвърдете.

След като копирането завърши, ще ви се изведе съобщение за успешен край на операцията.

Този скрипт не мой. Оригиналният му източник е тук. Аз просто модифицирах съвсем незначително съдържанието му, за да съответства на БГ езикова среда.

Приятна работа!

Допълнение: За по-приятен вид не забравяйте, че може на всеки от файловете в папката /home/вашето-име/.gnome2/nautilus-scripts, да смените иконката в съответствие с предназначението му. От файловия мениджър щракнете с десен бутон върху файла и от появилото се меню изберете Свойства. Като ви се отвори прозореца със свойствата, щракнете върху изображението на файла и изберете нова иконка. Иконите са събрани в папката /usr/share/icons. Чрез избор на подходящи икони, може да накарете менюто да изглежда напр. така: