Данните, които следва да използвате при извършване на превод са:

Лице: Светослав Стефанов
Банка: Банка ДСK, клон Видин
IBAN: BG31STSA93000003028163
BIC: STSABGSF
Основание за превода:
УСУ

Благодарим Ви за гласуваното доверие и изявеното желание да подпомогнете развитието на Свободна Култура и Свободен Софтуер / УСУ по този начин!