GRAMPS е приложение, с чиято помощ можете да правите генеалогични изследвания и да проследите вашето собствено или чуждо родословно дърво. Програмата създава собствена база данни, в която имате възможност да въвеждате и съхранявате огромен обем от най-разнообразни данни за всички членове, изграждащи едно родословно дърво, взаимовръзките между тях, както и да създавате множество гъвкави отчети с обобщена информация. GRAMPS можете да използвате както за лични нужди, за да опознаете своя собствен произход, така и за извършването на детайлни исторически изследвания върху дадена известна личност и нейния род. Освен това, GRAMPS e истинско многоплатформено приложение, имащо версии за Линукс, BSD, Solaris, Mac OS и Windows.

Настоящата статия ще даде съвсем бегло описание на възможностите на програмата. За детайлно ръководство (на англ. ез.) посетете официалното ръководство на GRAMPS.

Пуснете си Мениджъра на пакети Synaptic и от него инсталирайте пакета gramps.

Забележка: В текущата версия на GRAMPS в Убунту все още не е наличен българският превод. За да го добавите ръчно, изтеглете този файл, след което го копирайте в /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES.

След това можете да пуснете GRAMPS от Програми – Офис – GRAMPS. При първото пускане ще трябва да създадете ново родословно дърво, което всъщност ще се използва като отправна база данни при следващите ви влизания в програмата:

С натискането на бутона Нов ще се създаде ново родословно дърво с автоматично определено име, което можете да промените по ваше желание:

Следващата стъпка е да натиснете бутона Зареждане на родословното дърво, за да се озовете в основния интерфейс на програмата:

Съдържанието, до което ще имате достъп, се показва в централната основна част на прозореца. В лявата част под формата на множество вертикално разположени бутони, се намират различните категории информация, които ще попълвате, преглеждате и ще използвате като отправна точка във вашето изследване. Те са именувани Грамплети, Хора, Роднински връзки, Семейства, Родословно дърво, Събития, Източници, Места, Медия, Хранилища, Бележки. Цъкането върху всеки бутон ще промени съдържанието на основната част от прозореца на GRAMPS. Първоначално е избран бутонът Грамплети. В този режим в основната част се показват различна обобщена информация под формата на своеобразни джаджи. Техният брой, съдържание и местоположение могат да бъдат променяни:

Първоначално от тези грамплети няма да има голяма полза, тъй като базата данни е все още празна. Затова е време да създадете първото си родословно дърво.

За целта цъкнете на бутона Хора, след което цъкнете с десен бутон в основната част на прозореца и изберете Добавяне:

Ще се отвори прозорец, в който ще можете да въвеждате цялата информация, касаеща дадено лице:

В долната част на прозореца различните типове информация за лицето е обособена в отделни категории, под формата на подстраници.

Първата стъпка е да въведете името на лицето. За целта в горната дясна част на прозореца натиснете бутона за добавяне на предпочитано име за лицето:

Ще се отвори нов прозорец, представляващ редактора на имена:

Забележка: Всички прилики с действителни лица, места и събития са напълно случайни.

На ваше разположение са полета, в които можете да опишете имената на лицето, както и евентуални титли, представки, наставки и прякори. Попълнете желаната информация, след което натиснете Добре за да затворите този прозорец.

Понякога може с едно лице да са асоциирани няколко различни имена (напр. смяна на фамилията при брак и др.) В такъв случай можете да се възползвате от подстраницата Имена, за да ги добавите.

Следващата стъпка е да опишете поне основните събития в живота на лицето – раждане, кръщене, брак и др. подобни. За да направите това, превключете в подпрозореца Събития, след което натиснете бутона за добавяне на ново събитие:

Ще се отвори Редактора на събития:

В долната част на прозореца можете да изберете вида на събитието. Имате предварително подготвени различни събития, описани в падащо меню. Тъй като това е първи запис за лицето, оставете събитието да е Раждане. Попълнете датата на раждане в долното поле. Можете да направите това ръчно, като въведете датата във формат ГГГГ-ММ-ДД или като използвате малката икона в края на реда:

Във втория случай имате по-голям контрол върху избирането на дата, тъй като можете да избирате различни типове календар – Григориански, Мохамедански, Еврейски и др.:

Забележка: Поради съществуваща към момента програмна грешка, когато използвате календара за въвеждане на дата, не можете да изберете дата след 21-во число. В такива случаи, след като затворите прозореца с календара, променете ръчно датата с желаната стойност в полето Дата.

Друго, което трябва да попълните, е място на раждане. Използвайте отново бутона + срещу полето Място за да отворите Редактора на места:

И тук попълнете максимума от информация и затворете прозореца, за да се върнете към редактора на събития. Затворете го и него, за да се върнете към основния прозорец за лицето. Сега вече в подстраницата Събития ще видите събитието, което вкарахте. По аналогичен начин въведете всички други основни събития за лицето, за които имате данни:

Сега, ако затворите Редактора на лица, в категорията Хора вече ще видите първото описано лице:

По аналогичен начин опишете поне най-основните данни за всички лица от рода ви.

Когато приключите с тази, е време да свъжете описаните лица в семейства. За целта отворете категорията Семейства и цъкнете с десен бутон на мишката някъде на празната част в прозореца. От появилото се контекстно меню изберете Добавяне. Ще се отвори прозореца за създаване на ново семейство:

Сега натиснете малката икона до бащата, а след това и до майката, за да се отвори прозорец, от който можете да изберете вече въведено лице:

След като изберете така и двамата съпрузи, прозорецът с новото семейство би трябвало да има подобен вид:

Вероятно ще ви направи впечатление, че структурата на този прозорец в голяма степен е аналогична на Редактора на лица. Това не е случайно и е направено с цел постигане на по-логичен и стегнат начин на работа. Така например, още докато сте в този прозорец можете да въведете и децата на новоописаното семейство. За целта използвайте първата подстраница Children (Деца) и чрез бутона за добавяне ги опишете. Този бутон просто ще извика директно от тук Редактора на лица.

За да видите по-пълна и логично подредена информация, превключете на Роднински връзки:

Обърнете внимание, че този изглед ще изглежда различно, в зависимост от това, кое лице последно сте маркирали за преглед в категорията Хора. Ако например сте маркирали последно детето на това семейство, горният екран би се нагодил спрямо него и би го показвал в началото на екрана.

Ако опишете поне 2 поколения, ще може за първи път за видите в графичен вид връзките между отделните членове на рода, като превключите на Родословно дърво:

То показва информацията динамично, в зависимост от това, кое лице сте маркирали в категорията Хора. Освен това, можете да използвате бутоните  в двата края на родословното дърво, за да променяте фокуса върху следващо/предишно лице в рода.

В зависимост от това какви грамплети сте избрали, ще може да видите и повече информация в Грамплети:

Силата на GRAMPS, е в във възможността да се генерират различни по тип, съдържание и пълнота доклади. Всички те са достъпни от менюто Доклади, където са групирани в различни категории:

От това меню можете да създавате чисто графични, текстови или смесени доклади. Така например доклада Доклади – Графики – Диаграма на семейните връзки ще ви даде добре изглеждащо родословно дърво:

Ако пък желаете подробен текстов доклад за всички наследници на дадено лице, използвайте Доклади – Текстови доклади – Подробен доклад за потомците:

Ако желаете да споделите създаденото от вас родословно дърво в Мрежата, GRAMPS може да ви генерира цял уеб сайт, който направо можете да качите някъде. Единственото, което трябва да направите е да изберете Доклади – Интернет страници – Описателен уеб сайт:

Приятна работа!