puppy_logo Ако сте под Windows и искате да си инсталирате Puppy Linux ( http://www.puppylinux.org/downloads/official-releases/puppy-linux-421 ) върху преносима флаш памет („Флашка“), можете да го направите много лесно.
За целта, първо си свалете .iso-файла на Puppy от горепосочения адрес. След това трябва да го разархивирате върху флаш паметта.
За тази операция може да използвате архиватора 7-Zip. Цъкнете върху .iso файла с десния бутон в Windows Explorer, от контекстното меню 7-Zip изберете „Разархивиране на файловете…“, и в полето „Разархивиране в:“ напишете буквата на флаш носителя, примерно F:\ (с наклонена черта).

След това, трябва да инсталирате GRUB (програмата за начално зареждане). Използвайте grub4dos, който може да свалите от http://www.hiren.info/download/dos-files/grub4dos.zip. След като го свалите, го разархивирайте някъде, и от там стартирайте grubinst_gui.exe. Ще ви се отвори следния прозорец:

grub4dos

Сложете отметка пред „Disk“, натиснете бутона „Refresh“ (отбелязан с „1“), и от падащият списък до него изберете вашият флаш носител. Ще е показан с малко по-различно име от това с което се показва в Windows Explorer, но вие се ориентирайте по размера, който е показан.
След това натиснете бутона „Refresh“ (отбелязан с „2“) срещу „Part List“, и от падащият списък до него изберете „Whole disk (MBR)“.

Накрая натиснете бутона „Install“ (отбелязан с „3“).

Сега остава единствено да направите конфигурационният файл на GRUB. Това се прави, като в основната директория на флашката създадете един текстов файл с име menu.lst, и в него напишете

timeout 0
default 0

title Puppy Linux
kernel /vmlinuz pmedia=usbhd
initrd /initrd.gz
boot

Или, ако ви мързи да пишете, свалете направо готовия файл menu.lst и го запишете там (примерно F:\menu.lst). Ако вече съществува такъв файл та, го презапишете с новия.

За да се стартира така инсталираният Puppy, трябва компютъра да е настроен да стартира първо от USB. Това се прави от BIOS-а, нo тази операция оставям на вас, тъй като е различна при различните BIOS-и.

Ако всичко е направено както трябва, би трябвало след рестарт, ако флашката е свързана с компютъра, направо да се зареди Puppy.

Успех!