Доста често когато сваляте от някъде поредният голям ISO файл (и не само), на страницата за изтегляне той е придружен от един малък файл с, който има разширението md5. Ако не сте запознати с предназначението му, продължете да четете по-долу.

С помощта на md5 файла, вие можете да проверите целостта на изтегленият файл, т.е. да видите дали е изтеглен напълно и без грешки. Това е особено полезно когато изтегленият ISO файл е някаква операционна система. Една такава предварителна проверка би ви спестила евентуални проблеми по-късно – например инсталацията на новата ОС да прекъсне внезапно. Тъй като колкото по-голям е един файл, толкова повече нараства верятността да се появят грешки в целостта му, добре е винаги да си правите проверка. Хубаво е също така, когато вие от своя страна качвате някакъв голям файл, да осигурите един съпътстващ md5 файл. Нека видим как да стане това.

1. Създаване на файл с контролна сума

Убунту поначало разполага с необходимият инструментариум за създаване на md5 файлове и проверка. За да създадете md5 контролна сума за даден файл, направете следното:

  • От Програми – Помощни програми си пуснете Терминал;
  • В Терминала с помощта на командата cd идете до папката, където се намира файла, за който желаете да създадете контролна сума. Например, ако файлът се намира в Домашната папка и потребителското ви име е user, ще трябва да въведете командата:
cd /home/user
  • Веднъж озовали се в тази папка, отново в Терминала въведете командата md5sum име-на-файла. Например, ако искате да създадете контролна сума за файл с име lfu-3.0-desktop-i386.iso, командата ще е:
md5sum lfu-3.0-desktop-i386.iso
  • В резултат на горната команда след известно време в Терминала ще се появи един ред съдържащ множество букви, цифри и името на файла. Например: 26df5943436711375725adafbf61d9e6  lfu-3.0-desktop-i386.iso. С мишката маркирайте и копирайте този ред, след което създайте един празен файл и го вмъкнете там. Добра практика е да именувате файла с контролната сума да е с име, идентично с това на основният файл, само че да завършва на md5. Например: lfu-3.0-desktop-i386.md5
  • Сега остава само когато качвате ISO файла да се погрижите към него да има и MD5 файл.

2. Проверка

  • От Програми – Помощни програми си пуснете Терминал;
  • В Терминала с помощта на командата cd идете до папката, където се намира файла,на който желаете да проверите целостта. Например, ако файлът се намира в Домашната папка и потребителското ви име е user, ще трябва да въведете командата:
cd /home/user
  • Изпълнете командата md5sum -c име-на-md5 файла. Например, ако сте изтеглили файл с име lfu-3.0-desktop-i386.iso, а  lfu-3.0-desktop-i386.md5 е придружаващият го файл с контролна сума, командата ще е:
md5sum -c lfu-3.0-desktop-i386.md5
  • Ако файлът е свален без повреди в целостта, в Терминала ще се появи съобщение ОК и вие ще можете спокойно да продължите работата си с него.

Приятна работа!