В Убунту (и работната среда Gnome изобщо) стандартно е възприето различните клавиатурни подредби да се изобразяват с буквени съкращения – напр. us, bg и т.н.

Поне за мен, този начин не е най-интуитивен, защото потребителят трябва да прочете какво пише, преди да разбере каква клавиатурна подредба използва в момента. Ето защо, сега ще ви покажа как бързо и лесно да направите индикатора да изглежда така:

1. Свалете си от Wikipedia следните 2 изображения:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.svg

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg

Забележка: Може и да си ги създадете, ако не разполагате в момента с Интернет достъп. Може и да са в PNG формат с резолюция от напр. 60Х40. 

2. Преименувайте ги съответно на bg.svg и us.svg.

3. Отворете си файловият мениджър Nautilus, влезте в Домашната си папка и натиснете Ctrl+H, за да се покажат сритите файлове и папки (започват с точка пред името).  След като ги видите,намерете папката .icons, а ако такава няма – създайте я (като спазите точката в началото на името и малките букви). Влезте в папката .icons и вътре създайте нова папка, която кръстете flags. В папката flags поставете по-горе преименуваните файлове bg.svg и us.svg и затворете Nautilus.

4. От менюто Програми – Системни инструменти, стартирайте Настройки на програмите. Ако това меню или програма я няма, натиснете Alt+F2 и в отворилият се прозорец напишете gconf-editor, след което натиснете Enter.

5. В gconf-editor намерете в левия панел /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator. След като го намерите, в десния панел намерете ключа showFlags и сложете отметка след името му:

Това е! Вече при превключване би трябвало да ви излиза знаменце вместо буквено съкращение.

Забележка: Ако желаете настройката да е глобална, натиснете Alt+F2 и напишете gksu Nautilus за да го стартирате с права на Администратор. След това идете до папката /usr/share/pixmaps и в нея създайте папка flags. Поставете вътре изображенията на колкото си страни пожелаете и така всички потребители ще разполагат с тях, без да има нужда сами да си теглят картинки и да ги поставят някъде.

Приятна работа!