В следващите редове ще се опитам накратко да обобщя впечатленията си от провелата се Брюксел конференция Libre Graphics Meeting, на която двамага с lokster присъствахме, благодарение на Данаил Трайчев.

Въпреки, че по принцип събитието имаше по-тясна насоченост, свързана със свободния графичен софтуер и приложението му в различни сфери, на него бяха обсъждани и по-общи теми, проблеми и решения.

Присъстващите бяхме една голяма съвкупност от различни и шарени хора и цял свят – от близките европейски страни, до гости от Африка и Азия. Напук на всички различия, оказа се, че когато става дума за свободен софтуер, всички ние минаваме през сходни проблеми и намираме сходни решения. Така например екип от Fedora сподели перипетиите, през които е минал този иначе голям проект при графичното си оформление последните няколко издания. Оказа се, че и там има недостиг на хора, че понякога огромна по обем дейност ляга на един-единствен човек, че в процеса на оформяне на финалния облик се допускат грешки и се правят пропуски. В тази връзка те ясно заявиха, че нещата са си дошли на място след като са били привлечени повече членове от общността – нещо което ни дава ясен съвет как да развиваме УСУ в бъдеще.

Интересен беше и споделеният опит от далечен Виетнам, особено що се касае до някои различия между тамошната и западната общност. Понякога именно подобни различия спъват даден проект да се разпростре и да получи по-широка популярност. Едно от споделените неща беше, че някои от традиционните тук начини за комуникация (напр. IRC) са почти непознати сред техните среди. Съответно, това затруднява включването разработчици от този регион към съществуващ проект. Друго различие, което е чисто културно, е поведението на азиатците в различните дискусионни групи и форуми. Като цяло те са много по-малко склонни да водят словесни и писмени войни „Това срещу Онова“ или „Другите грешат – аз съм прав“. Традиционната им култура и начин на общуване ги правят много по-толерантни към изказано различно мнение и избягват пряко да оспорват изявленията на отсрещната страна – просто се счита за грубо. А подобни войни са нещо типично за форумите и дискусиите, такива, каквито ние ги познаваме. Което пък от своя страна в определени случаи се оказва отблъскващо и отказва потенциални нови членове да се включат. Беше изтъкнато и едно географско различие, което трябва да се вземе предвид при комуникациите с хора от Азия – когато ние спим, те работят – т.е. часовата разлика.

Много познато ни звучеше споделеният опит представител от Аржентина – масово разпространение само на една операционна система, най-често нелегално нейно копие; трудно и бавно популяризиране на свободния софтуер, сблъскващо се с остарели схващания, липса на информираност и нежелание за промяна…

Естествено имаше и чисто практически теми. Още първият ден,  (недоспали) участвахме в практическо занятие, хвърлящо допълнителна светлина върху начина на работа и създаването на нови приставки и разширения за GIMP. Занятието се ръководеше от хора, пряко включени в разработката на GIMP и беше наистина полезно. Беше представена и програмата за пакетна обработка на изображения Phatch, която е част от УСУ от почти самото начало, като двамата с lokster имахме възможността директно да се запознаем и поговорим с автора и.

Поради късното ни включване, нямахме възможност да подготвим и изнесем своя презентация. Въпреки това положихме немалко усилия и съвместно с Данаил Трайчев, авторът на Учи Свободен, успяхме да предоставим на организаторите смесен диск с Учи Свободен и УСУ, специално създаден за събитието. (Тайно) се надяваме, че той ще бъде разгледан и ще достигне до повече хора извън пределите на родината. Пък кой знае – току виж сме обогатили общността си с хора зад граница…

Време е за малко снимков материал:

С lokster току що си намерихме хотела…

Минаваме през регистрация на мястото на конференцията…

Част от аксесоарите, които раздаваха и с които всеки можеше да изрази своя характерна черта, занимание и т.н.

По време на работната среща за GIMP…

Пред сградата на конференцията – стара пиано фабрика, превърната в чудесно място за подобен род събития…

Част от презентация, запознаваща ни с предизвикателствата при професионалното използване на свободен софтуер от хора на изкуството…

С внимание слушаме споделения опит от разпространението и използване на свободен софтуер сред крайните потребители в Аржентина…

Хора от дизайн екипа на Fedora споделят опита си…

Обогатяваме опита си, чрез споделеното от екзотична представителка от Виетнам…

В Брюксел действително има някои доста красиви места…

Обратно в България – зареждам страницата на УСУ на терминал в метрото. Приятната изненада беше, че всъщност терминала използваше Линукс… което значи, че вероятно е поддържан от УСУ… 🙂