Добри новини, свързани със свободния софтуер, дойдоха от Индия. Тамошното правителство реши да заложи предимно на отворени стандарти за документите, които се използват от държавата.

Част от избраните стандарти са:

  • файлов формат ODF за текстови документи, таблици и презентации;
  • файлов формат PNG за съхраняване на изображения;
  • файлов формат OGG за съхраняване на звук и видео

Пълния текст на документа може да бъде разгледан като PDF файл на адрес http://egovstandards.gov.in/public-review/egscontent.2010-12-28.3570952294/at_download/file

С това си решение Индия се присъединява към увеличаващия се списък от страни, ориентиращи се към отворени стандарти за документите си, с цел избягване на принудително заключване към собственически затворени формати, често изискващи и скъп софтуер. От взетото решение естествено ще има и недоволни, на първо място вероятно фирми като Майкрософт, които десетилетия наред използват заключването към собствените си формати като дойна крава за приходите на компанията, чрез продажба на скъп офис софтуер и мащабни лицензионни договори с различни правителства.