Всъщност тази новина не е точно нова, тъй като сорс-кода е наличен още от излизането на УСУ6, но чак сега намираме време да съобщим „официално“.
Нещата постепенно започват да стават все повече „като за пред хора“ (въпреки че има какво още да се желае).

На адрес https://code.launchpad.net/usu е наличен сорс-кода на повечето пакети чрез които правим УСУ това което е.
Казвам „повечето“, тъй като все още има някои неща които не са качени там. Не поради някакви тайни причини, а просто защото не сме стигнали до тях.
Най-важните обаче са там, и който иска може да разгледа какво има.
Сорса се изтегля чрез програмата bzr. Ако искате да го свалите, първо трябва да инсталирате нея – чрез Synaptic или чрез команда

sudo apt-get install bzr

След това сорса се сваля в текущата папка с команда

bzr branch lp:usu/6.0

На адрес https://code.launchpad.net/~skss пък може да видите сорса на някои други неща правени от мен – vidrop, live-usb-install и др.
В бъдеще ще качваме сорса на всичко което правим там, без значение дали е пряко свързано с УСУ или не.