Читателите на „Свободна Култура и Свободен Софтуер“, които използват twitter, вече ще могат да се вписват със своите twitter регистрации.
Припомням, преди време добавихме възможност и за вписване чрез Facebook регистрация: http://skss.learnfree.eu/archives/1832