- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

udev-notify – визуални известявания за нов хардуер в УСУ и Ubuntu

[1]udev-notify е малка програма разработена от мен, служеща за показване на визуални известявания при включване на нов хардуер в УСУ и Ubuntu.
Поддържат се УСУ 3, 4, 5.x, 6.x, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (и всички базирани на него, стига да имат инсталиран udev).
Всъщност, в УСУ отдавна имаше такава програма и се казваше hal-notify (и в момента я има в УСУ 6.x).
Това е уникална за УСУ функция – няма я нито в Ubuntu, нито в другите големи дистрибуции.
Първоначално тя беше разработена от друг човек, но когато я включихме в УСУ аз я подобрих – добавих възможност за локализация (по начало нямаше възможност да работи на други езици освен Английски), добавих поддръжка на повече типове хардуер и т.н.
Дълго време hal-notify беше задоволителен избор, но тъй като Ubuntu (и УСУ) използва udev вместо hal за засичането на хардуера, нещата малко се дублираха – налагаше се в системата да има инсталиран и hal (който също работи на заден фон), само за да може да работи hal-notify.
Затова сложих край на hal-notify и написах изцяло нова програма, използваща udev за засичането на хардуера. Принципа на работа обаче е същия.
Тук ще вметна че в УСУ7 ще се отървем най-накрая от hal, тъй като досега той беше нужен заради hal-notify и заради live-usb-install.
Следващата версия на live-usb-install обаче също ще започне да използва udev (и ако не намира udev – опитва hal), така че hal вече няма да е нужен в УСУ (и в УСУ6.x ще може да се махне).

Програмката си има вече собствена Интернет страница – http://udev-notify.learnfree.eu/ [2]
Там може да намерите връзки за изтегляне.
Също така си има и страница в launchpad.net – https://launchpad.net/udev-notify [3]. От нея може да се изтегли сорс-кода, и да се докладват бъгове.
Ето няколко снимки:

[4]

[5]

[6]