Вече поне от две седмици на страницата на ФОНД „Условия на труд“ към МТСП всеки има достъп до копие на Microsoft Office 97. Или правителството ни е купило всички права върху въпросния софтуер и сега го дава свободно (едва ли…) … или (за пореден път) сме свидетели на държавническо безхаберие във висша степен! Към момента на написване на тази публикация на страницата Готови продукти   продукт №3:Етапно изграждане на мрежа от предприятия, активно внедряващи програми за осигуряване на безопасността, опазване и укрепване здравето и трудоспособността, всъщност е един архив в *.rar формат, който освен другото в себе си съдържа и пълно копие на гореспоменатия продукт на Microsoft.

Както се казва – коментарът е излишен…

П.С.: Ако някой от четящите се изкуши да го изтегли – недейте! Незаконно е, продукта е безнадеждно остарял и… честно казано, не виждам от каква полза може да е, при положение че може да дръпнете нов-новеничък OpenOffice. А ако ви е по-стар компютъра, и OpenOffice ви идва в повече – комбинацията от Abiword + Gnumeric със сигурност ще му пасне. 🙂