Това е един бърз съвет за хората, които често експериментират с игри под Линукс.
Накратко, става дума за команда, чрез която можете да покажете кадровата честота на абсолютно всяка игра работеща чрез WINE.

За целта първо трябва да си инсталирате пакета xosd-bin – през мениджъра на пакети, или чрез команда

sudo apt-get install xosd-bin

След това отворете папката в която се намира изпълнимият .exe файл на играта, щракнете някъде върху празно пространство с десен бутон на мишката, и от менюто „Създаване на“ изберете „Скрипт на обвивката…“.
За име въведете „нещо.sh“ (примерно, „DarknessII.sh“ – същото име като изпълнимия файл на играта за която го правя).

След това щракнете с десен бутон върху файла който току-що създадохте, и от менюто „Отваряне с…“ изберете текстовият редактор който ползвате (в моя случай – Kate).
Съдържанието на файла трябва да стане следното:

#!/bin/bash
 
WINEDEBUG=fps wine DarknessII.exe 2>&1 | tee /dev/stderr | grep --line-buffered "^trace:fps:" | osd_cat -l 1

 

Замествате „DarknessII.exe“ с името на exe файла на съответната игра.
Ако искате по-голям размер на шрифта (в примера – размер 16), командата трябва да изглежда така:

#!/bin/bash
 
WINEDEBUG=fps wine DarknessII.exe 2>&1 | tee /dev/stderr | grep --line-buffered "^trace:fps:" | osd_cat -l 1 -f "-*-fixed-*-*-*-*-16-*-*-*-*-*-iso8859-*"

Параметъра -f „-*-fixed-*-*-*-*-16-*-*-*-*-*-iso8859-*“ определя стила и размера на шрифта. Ако искате друг размер може да промените числото „16“.

Накрая запишете файла, и стартирайте играта чрез него.

Ето как изглежда статистиката (появява се в горния ляв ъгъл):

Още една демонстрация колко много възможности има Линукс – комбинация от 3 4 програми (wine, tee, grep и xosd) които нямат нищо общо помежду, дава полезни резултати чрез използване на съвсем малко въображение!