- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Как да настроим виртуални хостове на Apache под УСУ/Ubuntu

Ако имате няколко домейна които искате да насочите към различни сайтове, хоствани на вашия компютър с УСУ (или Ubuntu) и Apache сървър, става чрез така наречените „виртуални хостове“ (vhost).

Накратко, в конфигурационния файл на Apache (/etc/apache2/apache2.conf) накрая се добавя това:

NameVirtualHost *:80

За целта трябва да го отворите като администратор с една от следните команди (в зависимост от текстовия редактор и работната среда):

След това за всеки отделен домейн създавате по един текстов файл със следното съдържание и го запазвате в директорията /etc/apache2/sites-available/ (най-добре файлът да е с името на домейна):

<VirtualHost *:80>
       ServerAdmin [email protected]
       DocumentRoot /път/до/файловете
       ServerName ДОМЕЙН
       ServerAlias www.ДОМЕЙН
</VirtualHost>

[email protected]“ може да заместите с някакъв реален E-Mail за контакт, но честно казано – не ви трябва да го правите 🙂

Например, за домейн learnfree.eu конфигурационния файл изглежда така:

<VirtualHost *:80>
       ServerAdmin [email protected]
       DocumentRoot /opt/lampp/htdocs/learnfree.eu/www
       ServerName learnfree.eu
       ServerAlias www.learnfree.eu
</VirtualHost>

След това за всеки отделен сайт/домайн се изпълнява команда:

sudo a2ensite ИМЕ-НА-ФАЙЛА

където „ИМЕ-НА-ФАЙЛА“ е името на файла (само името) който сте създали  в /etc/apache2/sites-available/.

Накрая рестартирте Apache с команда:

sudo /etc/init.d/apache2 restart