За незапознатите: ownCloud е web-базиран софтуер, който инсталирате на локален web-сървър върху вашия компютър, и след това може чрез браузър през Интернет да разглеждате/редактирате файлове, снимки, музика, документи и т.н. намиращи се върху компютъра ви. Нещо като персонален Dropbox. Естествено, за да имате достъп от Интернет се нуждаете от реален IP адрес.

Преди да инсталирате ownCloud, трябва да имате настроен и работещ Apache web-сървър с активирана поддръжка на PHP и MySQL.
Как да направите това, може да прочетете в статията Как да хостваме собствен web сайт с Apache/PHP/MySQL върху компютър с УСУ/Ubuntu (точки 1 и 2).

В примера ще инсталираме ownCloud в папка /var/www/owncloud.
Като за начало, си пуснете един терминал и отворете в него папката /var/www:

cd /var/www

Сега изтеглете инсталационния архив на ownCloud:

sudo wget http://owncloud.org/releases/owncloud-latest.tar.bz2

Разкомпресирайте го:

sudo tar -xjf ./owncloud-latest.tar.bz2

Това ще създаде папка /var/www/owncloud, на която трябва да зададете собственик www-data:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud

Следва разрешаване на mod_rewrite и mod_headers на Apache:

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers

Също така, трябва да инсталирате PHP GD поддръжка:

sudo apt-get install php5-gd

Трябва да активирате и опцията „AllowOverride All“ на Apache за директорията /var/www

Това става като отворите с текстов редактор като root файла /etc/apache2/sites-enabled/000-default.
В примера ще използвам kate, понеже става дума за УСУ8.1, но ако сте с друга работна среда текстовият редактор ще е друг (примерно за GNOME е gedit) :

sudo kate /etc/apache2/sites-enabled/000-default

В този файл намирате следното:

    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

и променяте „AllowOverride None“ на „AllowOverride All“:

    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

И рестартирате сървъра:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Сега отворете адрес http://localhost/owncloud/ в браузъра, и ако всичко е наред, ще видите първата стъпка от инсталацията:

В „Create an admin account“ въвеждате името и паролата с което искате да влизате.

В „Configure the database“ въвеждате потребителското име за MySQL (root), паролата за достъп до базата данни, и името на базата данни която ще бъде създадена и ще се използва (примерно – owncloud).

Щракнете „Finish setup“ и инсталацията ще приключи.

Готово! Вече си имате ownCloud:

Сега идва интересната част – споделете колекцията си с музика или снимки чрез ownCloud. За да стане това, трябва в директорията в която ownCloud запазва файловете ви, да създадем връзки към желаните папки.
Първо, трябва да знаете пълния път към папката с музика/снимки. За примера, моята се намира в /media/disk2/music.
Също така, трябва да знаете в коя папка ownCloud съхранява файловете ви. По подразбиране това е /var/www/owncloud/data/ПОТРЕБИТЕЛ/files/, където „ПОТРЕБИТЕЛ“ е потребителското ви име за ownCloud (в моя случай – lokster).
Ето как изглежда командата, с която си създавам връзка към папката с музика:

sudo ln -s /media/disk2/music /var/www/owncloud/data/lokster/files/music1

Сега презаредете страницата http://localhost/owncloud/, и имайте предвид че ако папката е голяма, може да отнеме известно време докато ownCloud индексира съдържанието. Не опитвайте да презареждате страницата докато това се прави – просто изчакайте колкото е необходимо (може да отнеме няколко минути или повече). Тази операция е еднократна.
Накрая във Files ще видите папката към която направихте връзка, и ще може да я разглеждате:

Ако щракнете върху mp3 или друг музикален файл, той директно ще започне да се възпроизвежда в браузъра.
Можете да отидете и на „приложението“ за музика, където да си създавате плейлисти и т.н. (първоначалното сканиране отнема време):

Може да направите връзка към папката си със снимки по същия начин, и пак ще можете да ги разглеждате директно в браузъра (отново, първоначалното сканиране ще е бавно…):

Към момента не можете директно да гледате видео – има поддръжка само на FLV и MP4 формати чрез плъгина files_streamer (който трябва да активирате от Settings -> Apps -> Video Streamer), но успях за един следобед да направя работещ плъгин с VLC, който позволява гледането на всякакви видео файлове. Евентуално ще го публикувам тук като го доизгладя…