От няколко дни ЕС стартира отворен портал с данни, който предоставя достъп до свободни публични данни на Европейската Комисия, както и на други институции на ЕС, органи, служби и агенции по тяхно искане.

Публикуваните в портала данни могат свободно изтегляни от всеки, заинтересован от информацията. Информацията се намира на адрес http://open-data.europa.eu/ и към момента там са достъпни над 5000 документа от различен характер, като броя им ще се увеличава систематично. Информационният портал е резултат от директива, водеща началото си от 2003 година. Официално пускането на портала е насрочено за януари 2013, а в момента е пуснат в бета версия. Публикуваните данни могат да бъдат от полза за най-широк кръг потребители – заинтересовани граждани, бизнес средите, за научни изследвания, като част от журналистически материали и др.