В наши дни все повече домакинства могат да се похвалят с повече от един комптютър. Спадащите цени на хардуера и нарасналите нужди от компютри спомагат активно за това. Често в такива случаи се налага съществуващата Интернет връзка да се сподели между поне два компютъра. За това най-правилно е да се използва рутер, който освен разпределяне на повече от два компютъра, ще може да предложи най-малкото основни защитни функции. Макар цените на съвременните маршрутизатори (за домашно ползване) да не са непоносимо високи, те все пак си остават по-скъпо удобство. Ето защо доста често, когато трябва да се сподели връзка между само два компютъра, чисто ценово е по-изгодно просто да се добави втора мрежова карта, чрез която това да стане. В Убунту това може да стане по два начина – труден и лесен. Трудният всъщност не е толкова труден, но включва писане на команди от конзолата, което от моя гледна точка обикновено е отблъскващо за нормалните потребители. Ето защо ще разгледам този начин, при който всичко се свежда до малко цъкане с мишката. ;) Стъпките са следните:

1. Инсталира се програмата Firestarter, която е софтуерна защитна стена (firewall). Програмата я има в базата на Synaptic.

2. След като програмата се инсталира, може да бъде стартирана от Програми-Интернет.

3. При първото стартиране на Firestarter се задейства помощник, който ще ви предеведе през основните настройки на програмата.

4. Firestarter първоначално иска да узнае кое е мрежовото устройство, което осигурява Интернет връзката. В Линукс и в т.ч. Убунту, мрежовите карти се обозначават със съкращението eth0, eth1 и т.н. Когато се използва връзка чрез PPPoE протокол името е ppp0. Вярното устройство може да се избере от падащо меню, а допълнително могат да се задат дали при набиране на връзката чрез модем, да се стартира защитната стена и дали IP адресите се раздават автоматично.

5.На следващата стъпка от настройката се задава кое е мрежовото устройство, чрез което ще се извърши споделянето на Интернет връзката. Най-често това е eth1. Отново от падащо меню се избира името на устройството и се слага отметка, указваща да се извършва споделяне на връзката.

6. След тази стъпка се отваря финален екран на помощника, където може да избере дали защитната стена да се стартира веднага и избраните настройки да влязат в действие.

7. С това настройките приключват и вече разполагате с работеща споделена Интернет връзка. Остава да изберете Preferences и да активирате при затваряне Firestarter да не се гаси, а да се минимизира в системната област за известяване (systray).

Забележка: За да се стартира Firestarter автоматично при всяка ваша сесия, може да го добавите като комадна от Система-Настройки-Сесии. Визуални указания за това има в статията за Разширен системен буфер с Glipper.