В наши дни компютърът се е превърнал в своеобразно хранилище на личния ни и професионален живот. От музика и филми, до секретни документи и номера на банкови сметки – всичко това е надлежно съхранено. Ето защо едно от най-неприятните неща, които могат да се случат на компютъра ви… е да изчезне. Дано никога не ви се случва, но ако все пак се случи, всякаква помощ ще ви е добре дошла. Ето защо в настоящата статия ще ви представя една свободна програма, която може да ви даде доста добра представа, къде за последно се е намирал компютърът ви.

Програмата се нарича Adeona и се инсталира като системен процес. След инсталирането си тя скришом и тихичко прави запитване към мрежата и записва получената информация – IP адрес на машината, на маршрутизатора, точка за достъп и т.н. След това на по-късен етап качва събраната информация на сървър в Интернет. За да получите достъп до нея, вие трябва да разполагате с Adeona поне на още един компютър. Ако това условие е изпълнено, чрез използването на специален файл-ключ и парола, можете да изтеглите данните от сървъра и да разберете къде за последно компютърът е бил онлайн. Не може да се гарантира, че получената информация непременно ще е от полза, защото крадецът просто може да изтрие всичко от компютъра ви, или да не го използва онлайн. Но в случай, че е достатъчно глупав да използва компютъра ви (а щом се занимава с кражби, едва ли е мозъчен донор 😉 ), то тогава можете да предоставите тази информация на съответните власти и това да ги улесни при намирането на машината ви.

Adeona има версии за Windows, Mac OS и Линукс. Първите две версии имат графичен интерфейс, като Mac версията дори има екстрата скришом да прави и снимка от уеб камера. Линукс версията засега е само като терминална програма, но това не значи, че е прекалено сложна за използване. По-долу ще разгледаме стъпките, необходими за инсталирането на Adeona, а след това и за събирането на информация за изчезнал компютър. И така, да започваме:

1. Инсталиране на предварително необходими пакети за Adeona – отворете си един Терминал и в него напишете следната команда:

sudo apt-get install build-essential libssl-dev openssl traceroute cron zlib1g-dev

Горната с горната команда ще инсталирате пакетите, от които Adeona се нуждае за да се инсталира и функционира;

2. Изтегляне на Adeona – можете да изтеглите програмата от тук. Преди да изтеглите файла трябва да се съгласите с идващото с програмата лицензионно споразумение. След приемането, изтеглете файла и го запишете на удобно за вас място, напр. Работната площ;

3. Инсталиране – Отворете си един Терминал и изпълнете следните действия

  • Идете до работната площ (ако там сте запазили инсталационния файл на Adeona) със следната команда:

cd ~/Плот

Ако системата ви не е локализирана на български то тогава командата ще е следната:

cd ~/Desktop

  • Разархивирайте изтегления файл:

tar xzf adeona-0.2.1.tar.gz

  • Влезте в инсталационната папка:

cd adeona/

  • Подгответе Adeona за инсталация:

./configure

  • Инсталирайте програмата:

sudo make install

В самото начало още веднъж ще имате възможност да видите лиценза на Adeona:

Натиснете „y“ и потвърдете с Enter за да продължите инсталацията.

Следващата стъпка е да изберете парола за достъп до събираните данни:

Измислете си парола и я въведете. След въвеждането потвърдете с Enter и я въведете още един път за потвърждение. След тази стъпка изчакайте инсталацията да завърши. Ако всичко е минало добре, в прозореца ще се покаже информация как да настроите автоматичното стартиране на Adeona при всяко пускане на компютъра:

С мишката изберете и копирайте двата реда, започващи с @reboot, след което натиснете произволен клавиш и в терминала напишете:

sudo crontab -e

След изпълнението на горната команда, ще имате възможност да изберете, кой редактор да използвате за да въведете двата реда, които копирахте по-горе:

За да продължите с предварително избрания редактор просто натиснете Enter. Ако ли пък желаете да използвате друг, въведете 1, 2 или 3 и потвърдете избора си. След като изберете редактора и се отвори файла, на нов ред поставете копирания текст:

Чрез клавишната комбинация Ctrl+O запазете промените и след това с Ctrl+X затворете редактора.

С горното настройката на Adeona приключи. Сега остана да видите как да извършите самото проследяване. За целта освен паролата, която си измислихте по време на инсталацията, ще ви трябва и специален файл-ключ, който е уникален за всяка една машина. Той се казва adeona-retrievecredentials.ost и поначало се намира в папката /usr/local/adeona. Желателно е да си го копирате някъде на сигурно място на външен носител, така че да ви е под ръка ако немислимото се случи.

За да видите какви команди можете да подавате към Adeona, изпълнете следната команда:

/usr/local/adeona/adeona-retrieve.exe -h

Пример: Ако желаете да получите последното местонахождение на изчезнал компютър в рамките на 20 август – 30 септември 2008 и да запишете получената информация в домашната си папка, трябва да изпълните следната команда:

/usr/local/adeona/adeona-retrieve.exe -r /usr/local/adeona/resources/ -l ~/ -s /usr/local/adeona/adeona-retrievecredentials.ost -t 08/20/2008 -e 09/30/2008 -n 1

Разбита на части командата съдържа:

– път към изпълнимия файл на adeona: /usr/local/adeona/adeona-retrieve.exe

– път за достъп до ресурсите на adeona: -r /usr/local/adeona/resources/

– място за съхраняване на получените резултати: -l ~/

– местонахождение на уникалния файл-ключ: -s /usr/local/adeona/adeona-retrievecredentials.ost

– начало на периода за търсене: -t 08/20/2008

– край на периода за търсене: -e 09/30/2008

– брой на търсените местонахождения на компютъра в рамките на посочения времеви период: -n 1

При изпълнението на горната команда Adeona ще се свърже към отдалечен сървър, на който се пазят данните и ще започне процедура по изтеглянето им:

Когато данните се получат, те ще бъдат записани в текстов файл с име adeona_retrieve_results.txt в посочената от вас папка (в примера това е Домашната папка).

Сега остава само да извлечете нещо полезно от получената информация. 😉

Едно предупреждение: Никога не се опитвайте да използвате получената информация, за да си върнете откраднатия компютър сами. За ваше добро – дайте тази информация на властите и оставете на тях да си свършат работата.

И накрая – от сърце ви пожелавам никога да не налага да изпадате в такава ситуация, в която тази или подобни програми да са ви необходими!