Ще ви покажа как да направите това което е написано в заглавието 🙂
Стандартният начин за смяна на MAC адреса на дадена мрежова карта перманентно (т.е. да се запазва и след рестарт), е чрез редактиране на файла /etc/network/interfaces. Примерно, ако искате да го направите за мрежовата карта eth0, трябва в този файл да добавите следното:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 00:11:22:33:44:55:66

където 00:11:22:33:44:55:66 е желаният от вас MAC адрес. Недостатък на този метод е че винаги когато системата ви се стартира, ще изчаква около минута, опитвайки се да получи автоматичен IP адрес чрез DHCP. Това си е много време, и е досадно всеки път да се бави…

Затова ви предлагам друг метод: чрез добавяне на няколко команди във файла /etc/rc.local. Той се изпълнява в края на всеки multiuser runlevel (преведено на Български: при всяко стартиране на системата в „нормален“ режим на работа). По начало в Убунту той е почти празен, и не прави нищо. Съдържанието му е:

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

exit 0

Командите които трябва да добавите в него за да смените MAC адреса си, се добавят преди редът в който пише exit 0. Те са следните:

sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55:66
sudo ifconfig eth0 up

Където eth0 е желаната мрежова карта, а 00:11:22:33:44:55:66 е желаният MAC адрес. Запазете файла, и рестартирайте. Отсега нататък мрежовата карта eth0 ще бъде с новият MAC адрес. За да върнете оригиналния, просто изтрийте трите реда които току що добавихте и рестартирайте системата.