usu-sound-recorder-0.1.3

Вече е налична актуализирана версия на собствената програма за запис на звук, която разработихме за УСУ 9.

Най-важните новости:

  • добавена е възможност за запис и възпроизвеждане в допълнителни формати – mp3, flac, ogg (поддръжката е осигурена чрез avconv)
  • потребителският интерфейс вече подлежи на локализация, което означава че е преведен изцяло на български език

Програмата зачита настройките на PulseAudio, така че устройството от което се записва се определя от звуковите настройки на KDE или Pulse Audio Volume Control.
Може да записвате както от микрофон, така и това което в момента се възпроизвежда от звуковата карта.

Актуализацията е достъпна през софтуерното хранилище на СКСС и би трябвало да я получите автоматично ако използвате УСУ.
В противен случай можете ръчно да си инсталирате пакета: usu-sound-recorder-0.1.3-all.deb