Във всички статии до момента се разглеждаха аспекти на работата с Убунту. От излизането си през 2004 до момента тази операционна система придоби изключително бързо популярност и стигна до там, че голяма фирма като Dell я избра за част от новите си компютри. Доказвайки се като гъвкава операционна система Убунту даде началото на още няколко базирани на него но и същевременно по-различни версии. В следващите редове ще спомена по-важните от тях.

1. KUbuntu – тази разновидност на Убунту се отличава с това, че вместо използваната работна среда Gnome е използвана работната среда KDE. KDE често е сочена като по-близка идейно до хора, идващи от Windows лагера. Разположението на менютата и елементите на средата в нея са много подобни на това в Windows. Същевременно тя е много мощна и предлага голям набор от средства за конфигуриране. В някои отношения тя превъзхожда Gnome (по-достъпни настройки), в други – не (по претрупан общ вид). Именно тези и характеристики са породили и продължават да пораждат (яростни) спорове от типа KDE vs. Gnome…, които са напълно излишни разбира се. В общи линии ако държите общия вид и навигацията в новото ви Убунту да е близък до Windows стила, то ваш логичен избор е именно KUbuntu. Трябда да отбележа, че KDE по подразбиране предлага по-лъскав външен вид Gnome. Поддържат се ефекти като сенки, прозрачни и полупрозрачни прозорци и др. подобни. Негатив е, че като цяло KDE е по-лакома за системни ресурси и може да доведе до забележимо забавяне на работата на компютри с малко памет и/или бавни процесори.

2. Еdubuntu – това е Убунту насочено предимно към образователната сфера. Работната му среда е Gnome по подобие на Убунту но с различна визуална тема. Освен чисто визуалните разлики, които са пренебрежими, има и по-големи, касаещи включеният допълнителен софтуер в Edubuntu:

KDE Edutainment suite – специално подбран пакет от образователни програми подходящи за различни групи ученици;

GCompris – забавен образователен пакет от програми подходящи за деца между 2-10 годишна възраст;

Schooltool-Calendar – програма за създаване, публикуване и споделяне на различни планове, мероприятия, задачи и др. подобни между отделни класове, групи ученици, училища и т.н.;

LTSP (Linux Terminal Server Project) – много мощен софтуер позволяващ да се изгради система от един централен сървър, към който могат да се свърват голям брой компютри от така наречените “тънки клиенти” (thin clients) – компютри без твърд диск и със слаби процесори и малко памет, които зареждат операционната си система директно чрез мрежова връзка от централен сървър. Този метод е изключително гъвкав и може да доведе до големи икономии при изграждане на големи компютърни центрове, зали, класни стаи.

3. XUbuntu – разновидност на Убунту предназначена предимно за компютри с слаби процесори (1GHZ и по-малко) и малко памет (под 256MB). XUbuntu използва за работна среда не Gnome или KDE, а алтернативната XFCE. Визуално тя предлага много стегнато и приятно за очите работно пространство, което наподобява но не копира средата Gnome. XFCE включва в себе си собствени средства за настройка и работа и в общи линии въпреки по-скромните си системни изисквания е една доста завършена Desktop среда. Това прави XUbuntu и подходящ избор за хора искащи да разполагат едновременно с модерна операционна система и бързо реагиращ компютър.

4. UbuntuStudio – Убунту с предварително подбран и инсталиран софтуер за обработка и създаване на аудио, видео и графика. Бидейки акцентиран върху мултимедията UbuntuStudio се отличава с предварително инсталиран софтуер като:

time machine – софтуер за запис на звуци с интересната идея да записва последните 10 секунди преди натискането на бутона за запис и след това да продължи да записва в реално време;

Inkscape – софтуер за векторна графика, сравним с гигант като Corel Draw;

Blender – уникален софтуер за 3D моделиране, анимиране и визуализиране на сцени;

Cinepaint – софтуер за рисуване и ретуш работещ най-добре с 35мм филм и други HDR изображения.

Горните четири вариации на Убунту могат да се изтеглят от официалните им сайтове. Има и друг начин, който ни позволява да трансформираме инсталирано вече Убунту в една от горните операционни системи. За целта трябва чрез програмата за актуализиране/инсталиране/премахване на софтуер Synaptic да изберем за инсталация един от следните (или дори всичките) мета-пакети:

– kubuntu-desktop – инсталират се всички включени в KUbuntu програми;

– edubuntu-desktop – за Еdubuntu

– xubuntu-desktop – за XUbuntu

– ubuntustudio-audio, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-video, ubuntustudiolauncher – за UbuntuStudio, но БЕЗ визуалната тема, която идва при инсталиране от оригинален диск.

След тяхното инсталиране след рестарт на системата вече в Logon екрана ще може да се избере коя сесия да се зареди – стандартната за Убунту или някоя от ново инсталираните.

Освен тези варианти съществуват и други по-малко известни, но обещаващи и интересни като:

1. LinuxMCE – нов и много амбициозен проект предлагащ пълно управление на дома от задействане на аларми и регулиране на осветлението до мултмедиен сървър обслужващ всякакви други компютри, преносими компютри, телефони и др. устройства! Проекта е в процес на усилена разработка и вече са достъпни за сваляне стабилна 1.0 и тестова 1.1 версии.

2. Mythbuntu – друг вариант на Убунту превръщаш го в медиен център. С по-тесен обхват от предходния този проект поставя акцент върху мултимедийното съдържание, предоставяно от вградения софтуер MythTV. Също нов проект, той предлага първа алфа версия за сваляне и тестване.

3. gNewSense – “непорочното” Убунту. В тази разновидност на Убунту са включени само технологии, софтуер и драйвери, които са напълно освободени от защитени авторски права. Спазва напълно каноните за свободен софтуер. Може да представлява интерес както за заклети привърженици на тези идеи, така и за инсталиране на места, където е необходимо да има пълна сигурност, че няма никави нарушаващи нечии права части от операционната система.

Това бяха само част от по-известните и интересни (поне за мен) разновидности на Убунту. Общият им брой надхвърля 20 и би било трудно, а и ненужно да отделям внимание на всичките. Списък с голяма част (но не всичките) може да бъде намерен на адрес http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/derivatives