Излезе нова версия на KUbuntu базираната дистрибуция LinuxMCE. Linux MCE е
предназначена за мултимедиен център и пълно управление на дома и
същевременно се стреми да предлага относително прост и лесен за
употреба интерфейс. Видео демонстрация може да се види тук: ВИДЕО, а инсталационния DVD от тук: ДИСК.