Инсталирането и настройката на Убунту е песен… ако разполагате с активен, неограничен и задоволително бърз достъп до Интернет. Със сигурност обаче може да се окажете в ситуация, в която няма връзка към Мрежата. В такъв случай ще трябва да се задоволите с настройките и приложенията по подразбиране. Скромната ми практика показва, че винаги в един момент се налага да се инсталира нещо, което според потребителя е крайно необходимо, но по незнайни за него причини не е включено в началната инсталация. За щастие наскоро се натъкнах на едно решение за пълна Off-line инсталация, коeто ми позволява да имам достъп до всички налични за Убунту пакети от хралищата main, universe, multiverse и restricted. Всяко едно от тези хранилища е поместено на отделен DVD, достъпен за сваляне от следните адреси:

1. ftp://tuma.ui.edu/pub/ubuntu-repository/ – съдържа гореописаните 4 DVD;

2. ftp://tuma.ui.edu/pub/ubuntu-repository/updates/7.04 – съдържа осъвременените към 16.06.2007г. версии на някои от пакетите включени в DVD пакета.

На FTP сървъра има аналогични директории и за предходните 2 версии на Убунту 6.10 и 6.06.

Веднъж изтеглени тези дискове стават чудесен помощник и с тях вече
спокойно може да помогнете на приятелите си без връзка с Мрежата да си
инсталират Убунту и допълнителен софтуер напълно независимо… ;)

Приятно и търпеливо теглене!

Защото, досега, offline инсталацията на Убунту си беше ужас. Особено ако човек иска да си дръпне допълнителни пакети…