Gnome Subtitles e приложение, с чиято помощ можете да създадете нови, да редактирате съществуващи или да превеждате субтитри към даден видео материал. Програмата поддръжа повечето популярни формати за субтитри (сред които MicroDVD, SubRip, SubViewer и др.); предлага средства за форматиране и проверка на субтитрите; синхронизиране на целите субтитри или част от тях с видео материала; вграден видео преглед по време на създаване/редактиране на субтитрите и др. Настоящата статия ще ви даде обща представа за възможностите на програмата.

За да може да използвате програмата най-пълноценно, направете следното:

  • Отворете си мениджъра на пакети Synaptic и от менюто Настройки – Хранилища си добавете последователно следните две хранилища:

deb http://ppa.launchpad.net/pedrocastro/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/pedrocastro/ubuntu hardy main

Те ще ви осигурят по-актуална версия от тази, която стандартно е включена в официалните ранилища на Убунту;

  • Опреснете информацията за хранилищата и инсталирайте пакетите:

libmono-i18n2.0-cil

gnome-subtitles

  • Затворете Synaptic, пуснете си Firefox и изтеглете този файл. Това е българският превод на Gnome Subtitles, който е съвсем пресен и затова все още го няма в хранилищата. Сега трябва да го копирате в папката /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES. За целта натиснете Alt+F2, в отворилия се диалог за пускане на приложения напишете gksu nautilus, потвърдете с Enter и след това въведете паролата си. Това ще ви пусне файловия мениджър Nautilus с администраторски права, който са ви необходими за да можете да копирате файла с превода в гореспоменатата папка.

Копирайте файла и опитайте да пуснете Gnome Subtitles от Програми – Звук и видео. Ако всичко е наред ще видите подобен прозорец:

gs_1.png

В лентата с менюто са обособени различните действия, който можете да извършвате със субтитрите. В лентата с инструментите под него са разположени някои от често използваните действия. Преобладаващата част от прозореца е заета от бяло поле, в което ще се появяват създадените или заредени от вас субтитри.

За да дадете началото на нови субтитри, натиснете бутона Нов от лентата с инструментите или използвайте клавишната комбинация Ctrl+N. Ще видите, че веднага в полето за субтитри ще се появи първият ред:

gs_2.png

В полето се показва поредният номер на реда, моментите на появяване и изчезване на текста, продължителността на показване и текста. Всички тези параметри могат да се променят лесно в появилата се нова секция в най-долната част на прозореца:

gs_3.png

Начинът, по който се показва времетраенето на субтитрите може да се променя в зависимост от предпочитанията ви във време от общата продължителност на видеото или в номер на кадър. За смяна между двата режима използвайте менюто Изглед – Кадри или Изглед – Времена.

За да вмъквате нови редове след текущия, използвайте клавишната комбинация Ctrl+Return, а за вмъкване преди него – Shift+Ctrl+Return. Алтернативен начин да направите това е менюто Редактиране – Вмъкване на субтитри. За да изтриете даден ред, първо го изберете, след което натиснете клавиша Del.

Обикновено е доста по-удобно да виждате видео материала, на който сте се заели да правите субтитри. Ако сте започнали нови субтитри, можете да използвате менюто Видео – Отваряне. В прозореца на Gnome Subtitles веднага ще се появи нова секция над полето със субтитрите. В нея в умален прозорец ще се показва току що зареденото видео:

gs_4.png

Под прозореца с видето има контроли, с които можете да преглеждате и да се придвижвате във видео съдържанието. В ляво от него пък има контроли за поставяне на начало и край на субтитрите.

Понякога може да се наложи промяна в синхронизацията между видеото и субтитрите. За тези цели е на разположение менюто Синхронизиране. От там имате възможност да промените кадровата скорост, да изместите част или всичките субтитри с определен времеви интервал или пък да промените времетраенето им.

В процеса на създаване на субтитри е неминуемо да се допуснат печатни грешки в бързината поради недоглеждане. За да ви е по-лесен процесът на редакция, можете да се възползвате от функцията за автоматична проверка за грешки. За да я пуснете, отворете менюто Инструменти и поставете отметка пред Автоматична проверка на правописа. Веднага след това използвайте подменюто Задаване на език на текста и изберете езика на текущите субтитри:

gs_5.png

Естествено, възможностите на подобна проверка няма да заменят изцяло внимателния преглед от ваша страна, но поне ще го улеснят.

Освен за създаване на нови, Gnome Subtitles може да се използва и за редактиране на съществуващи субтитри. За целта използвайте бутона Отваряне от лентата с инструменти. Ще се отвори диалогов прозорец, в който ще трябва да изберете кои субтитри да се отворят:

gs_6.png

Обърнете внимание на долната част на диалоговия прозорец. Първото нещо е избор на кодиране на знаците за отваряните субтитри. Обикновено програмата се опитва да го засече автоматично, но специално в случаите със зареждане на субтитри на български език, това често е неуспешно и води до показването на неразбираеми символи. Затова в тези случаи е по-удачно от падащото меню да изберете кодиране Кирилица (WINDOWS-1251), което често върши работа. Ако е необходимо друго кодиране, можете от падащото меню с тип на кодиране да изберете Добавяне или премахване… и да го добавите.

Другото нещо е дали с избраните субтитри да се зареди и съответстващото видео. От падащото меню можете да изберете засечените видео материали, след което да натиснете Отваряне и да започнете работата си.

Не на последно място, Gnome Subtitles може да се използва и за превод на чуждоезични субтитри. За целта първо ги заредете, след което от менюто Файл изберете Превод – Нов. Секцията, в която се показват субтитрите ще се раздели на две и срещу всяка чужда реплика ще можете да напишете превода и на роден език:

gs_7.png

Ако предварително разполагате с файл съдържащ частично преведени или непроверени субтитри, може да използвате менюто Файл – Превод – Отваряне за да го заредите. Когато приключите с превода, можете да го запазите чрез Файл – Превод – Запазване като.

Въоръжени с горното описание на основите на работа с Gnome Subtitles, вече би трябвало да можете в процеса на работа да усвоите останалите и особености и да я използвате за създаване/редактиране/превеждане на субтитри.

Приятна работа!