Макар и да е сравнително рядко, може да се наложи да упражните известен контрол върху начина, по който се извършва началното зареждане на системата ви. Причините може да са различни – да имате две операционни системи да желаете да изберете едната да е подразбираща се за зареждане при пускане на компютъра; да промените продължителността на показване на началното зареждащо меню; да внесете малко визуално разнообразие в началното зареждащо меню и др.

Убунту разполага с такова средство в лицето на StartUp-Manager. За да инсталирате приложението, пуснете мениджъра на пакети Synaptic и намерете пакета startupmanager. След като инсталацията приключи, затворете Synaptic, пуснете си Firefox и изтеглете този файл. Това е българският превод на StartUp-Manager, който е съвсем пресен и затова все още го няма в хранилищата. Сега трябва да го копирате в папката /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES. За целта натиснете Alt+F2, в отворилия се диалог за пускане на приложения напишете gksu nautilus, потвърдете с Enter и след това въведете паролата си. Това ще ви пусне файловия мениджър Nautilus с администраторски права, който са ви необходими за да можете да копирате файла с превода в гореспоменатата папка.

Можете да пуснете приложението от Система – Администриране – StartUp-Manager:

startupmanager_1.png

Интерфейсът на програмата е разделен на подпрозорци, обособени според предлаганите възможности за промяна.

  • Настройки на зареждането – Полезните настройки тук са: възможност да определите дали и колко дълго да се показва зареждащото меню; избор на подразбиращата се за зареждане операционна система чрез просто падащо меню; възможността да изключите анимацията на зареждане и/или да показвате съобщенията на системата по време на зареждане;
  • Външен вид – Позволява да промените визуално началното меню и процеса на зареждане:

startupmanager_2.png

Най-простата достъпна промяна тук е да промените цветовете на фона и текста в началното меню. За целта трябва да използвате четирите падащи менюта и да отметнете Използване на цветове в менюто на програмата за начално зареждане:

startupmanager_3.png

Освен това, можете да поставите и изображение за фон на зареждащото меню, чрез използването на падащото меню в секцията Теми на програмата за начално зареждане:

startupmanager_4.png
Поначало там няма да има никакво изображение, но за сметка на това можете да си добавите нови, като натиснете бутон Управление на темите на програмата за начално зареждане. Ще се отвори прозорец, от който ще можете да си добавите едно или повече изображения:

startupmanager_5.png

Програмата за начално зареждане работи с изображения в XPM формат с 14 цвята, разделителна способност 640х480 и пакетирани в *.gz архив. Допълнителни изображения можете да си осигурите чрез инсталиране на пакета grub-splashimages или като си направите сами, спазвайки горните изисквания.

На последно място в тази подстраница се намира възможността да промените анимацията, която тече по време на зареждане. И тук анимациите са в специален формат и за да ги променяте имате своеобразен мениджър.

  • Сигурност – Дава възможност за заключване с парола на програмата за начално зареждане, на спасителния режим в менюто и на настройките:

startupmanager_6.png

Тези настройки може да са от полза например при системи за публичен достъп или просто като предпазна мярка от неволни грешки.

  • Разширени – Допълнителни настройки, сред които създаване на спасителна зареждаща дискета дискета; възстановяване на началните настройки на зареждащата програма и др.:

startupmanager_7.png