Новости и оправени бъгове:

  • използва най-новите mencoder/mplayer от http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php
  • използва fontconfig за субтитрите (сега изглеждат по-добре) *
  • вместо да се използва външен ttf шрифт, се използва някой от системните (може да бъде избран)
  • възможността за промяна на цвета на текста / очертаването на субтитрите ВЕЧЕ РАБОТИ
  • добавен са два нови изходи формата matroska (mkv) и ipod (mp4 специфичен за ipod)
  • viDrop вече помни името на посления избран персет
  • някои подобрения във логиката при ибор на „Метод на оразмеряване“ (за да работи нормално при цветни субтитри или завъртане на картината)
  • вместо да избирате ръчно външните субтитри, те биват поставяни в един падащ списък от който можете да ги изберете

*забележка: първият път когато отворите файл с тази версия на viDrop, това може да отнеме 15-20 секунди. Тази операция се изпълнява еднократно, и повече няма да се повтори, освен ако не инсталирате нови шрифтове в системата. Дължи се на това че fontconfig си регенерира кеша.

Можете да свалите новата версия от:
http://www.vidrop.vpunk.co.uk/vidrop-0.57.2-install.msi
or
http://learnfree.eu/download/vidrop/vidrop-0.57.2-install.msi