Ако си инсталирате Убунту и го използвате по-дълго време, неминуемо някои от вашите близки и познати ще пожелаят също да го разгледат и евентуално ако са членове на семейството ви – да го използват. За да може вашето работно пространство и настройки да са в безопасност, е добре всеки потребител да има отделен профил. Така в рамките на собственият си профил, всеки ще е спокоен да експериментира и същевременно да не застрашава файловете и настройките на другите.

Създаването на нови потребителски профили в Убунту става от менюто Система-Администрация на системата-Потребители и групи. Отваря се прозорец, в който се съдържат настройките за съществуващите и за новите потребители и групи.

Бутона Добавяне на потребител извиква нов прозорец с три подпрозореца.

В първият подпрозорец се попълват новото потребителско име, истинското име, парола, адрес и т.н. Важен момент тук е да се избере един от трите възможни профила с различни права – Administrator, Desktop user или Unprivileged. Правата им са съответно най-големи, нормални и силно ограничени. Тези стъпки са достатъчни и ако след тях затворите прозореца, вече ще имате новосъздаден потребител. Ако ли желаете по-фина настройка върху правата, може да се възползвате от другите два подпрозореца – Привилегии на потребителите и Допълнителни.

От тях освен избор на определени права, ще можете да изберете и действия като смяна на групатата, избор на местоположение на домашната папка и др. Ако пък ви се налага да създавате голям брой еднотипни потребители, обособени в различни групи, може да се възползвате от една допълнителна програма – Sabayon. Има я в базата на Synaptic и след като се инсталира, може да се извика от Система-Администрация на системата-Редактор на потребителски настройки. Тъй като тя е по-скоро средство, полезно на системните администратори, няма да се спирам подробно на нея. Основният и принцип на работа е, че създавате потребителски шаблони, при настройката на които имате голям контрол и след това може да ги приложите към прозволен брой потребители едновременно. Помощен файл в PDF формат може да бъде изтеглен от тук.