Ако сте решили да ползвате Убунту за известно време или за постоянно, едно от нещата които бързо ще ви потрябват, е да си споделите папки и файлове в локалната мрежа. Това важи с особена сила за онези от вас, които имат повече от един компютър или разполагат с някакъв мултимедиен възел-източник на съдържание.  Споделянето на съдържание в Убунту не е трудно, макар да се правят стъпки към още по голямо опростяване.

За да споделите папка, трябва да щракнете с десен бутон на мишката върху папката и да изберете  Споделяне на папка.

Убунту ще провери дали имате инсталирани необходимите неща за това и ще ви предложи да ги инсталирате.

Имате избор да инсталирате необходимите пакети за два начина на споделяне – NFS и SAMBA. Първият е потенциално по-сигурен, но става за обмяна между Линукс машини, а чрез SAMBA могат да си обменят файлове както Линукс, така и Windows машини. Ето защо моите предпочитания клонят към SAMBA.

След като инсталацията приключи вече при избиране на Споделяне на папка, ще имате възможността да изберете чрез NFS или SAMBA да се споделя, както и правата за достъп. Съдържание може да споделите и да настроите и от менюто Система-Администрация на системата-Споделени папки.

В отворилият се прозорец се показват всички споделени от вас папки. Имате възможност да добавяте/премахвате/настройвате отделните папки. Тук се намират и общите за SAMBA настройки в подпрозореца Общи настройки.

В тях е добре да промените името на работната група така, че да съвпада с работната група на останалите компютри в мрежата. След този момент остава само да добавите потребителско име и парола които ще се използват за достъп споделеното съдържание от останалите потребители в мрежата.  За целта трябва да стартирате терминален прозорец от Програми-Помощни програми-Терминал и в него да въведете командата:

sudo smbpasswd -a username

Вместо username трябва да напишете името на потребителя, с който влизате в системата си. След тази команда първо ще бъдете попитани за администраторската парола, за да ви се дадат права на такива промени и като я потвърдите, вече ще може да зададете каква парола да се ползва от потребтелите, които искат да разглеждат папките ви. Ако ли пък не желаете да използвате като SAMBA потребителско име, вашето собствено има и друго решение. Просто си създайте нов потребител на системата от Система- Администрация на системата-Потребители и групи. Сред това изпълнете горната терминална команда като замените username с името на потребителя, определете парола с това настройките приключват.

Пример: Влизам в Убунту с име svetli и парола 123456. От Система- Администрация на системата-Потребители и групи си създавам нов потребител и си го кръщавам sambauser. След това от терминала изпълнявам командата sudo smbpasswd -a sambauser и определям парола 123. Когато се опитам да разгледам папката от Windows или друга Убунту машина, на тях ми излиза диалог за потребителско име и парола. За име пиша sambauser и за парола 123. Избирам да се помнят в бъдеще и вече необезпокояван си работя със съдържанието на мрежовите папки.

Дано съм бил ясен.

Забележка: След всички описани по-горе стъпки е добре да рестартирате Убунту за да се отразят промените в SAMBA или пък да рестартирате само SAMBA чрез следната команда в терминала

sudo /etc/init.d/samba reload

Приятно споделяне!