Една от най-характерните черти на свободния софтуер е, че с всяка програма вие можете да получите и нейния изходен код. По този начин, ако нещо в програмата не ви харесва, имате идеи за подобряването и или просто желаете да използвате кода като отправна точка за нов проект.

Естествено преди да се захванете с кода, трябва да имате съответните познания в областта на програмирането. А колкото по-рано започне подготовката, толкова по-добре…

Днес ще ви представя накратко една програма, която може да послужи като средство за поставяне основите на програмирането за най-малките. Тя се казва Little Wizzard и чрез нея по нагледен и забавен начин, малчуганите могат плахо да направят първите си стъпки в програмирането.

За да я инсталирате, пуснете си мениджъра на пакети Synaptic  и изберете пакета littlewizard. След като инсталацията приключи можете да пуснете програмата от Програми – Обучение – Little Wizard. Ще видите прозорец с подобен вид:

Програмата предлага три изгледа – Свят, Програма (на горното изображение) и Смесен (комбинира предните два).

Във всеки от тях под формата на подпрозорци се появяват елементи, съдържащи от своя страна специфични инструменти и функции, използвани в програмирането. Ето например съдържанието на елемента Математика от изгледа Програма:

Ключов елемент в работата с Little Wizard е малкия магьосник, намиращ се в ПрограмаМагьосник:

Началото на всяка „програма“ започва с него, разположен в празната област за програмиране:

Задача на програмиста е да накара това малко човече да свърши нещо, зададено с помощта на останалите елементи. За целта необходимите компоненти се влачат от съдържанието на всеки подпрозорец върху областта за програмиране, като всяка програма се изпълнява от ляво на дясно, започвайки с малкия магьосник. За да премахнете компонент от кода на програмата, просто го завлечете обратно.

Ето един пример за кратка поредица от действия, която ще се изпълни:

За да видите резултата от тази последователност от команди, трябва да натиснете бутона Изпълнение в лентата с инструменти.

Първо, Магьосникът започва да върви в посоката, в която гледа – надясно. Той изминава две квадратчета, защото след иконата за вървеж е сложена цифрата две. След това Магьосникът завива надясно и отново върви, този път надолу. Тогава той завива надясно и изминава три квадратчета.

Магьосникът е в състояние и да променя заобикалящата го среда. Той може да използва магическата пръчка или командата създаване, за да създава различни обекти в света. Командата е последвана от една или повече икони, или цифра, които Магьосникът ще създаде докато върви напред.

Ето един пример за това:

Изпълнението на тези команди ще доведе до следния резултат:

Също така могат да се използват и логически оператори, които да определят крайния резултат от изпълнението на програмата.

Ето един прост пример:

Изпълнението на програмата ще доведе до резултат NO“ (ще изпълни командата след иконата „Else“), защото условието не е вярно.

Това са само три прости примера илюстриращи възможностите, които Little Wizard предлага. Макар и с несериозен и детински вид, програмата е напълно способна да даде представа за общи концепции в програмирането. За целта, разбира се, наличието на преподавател (родител или учител със съответните познания) е задължително.

Забележка: Настоящата статия е по материали от официалното ръководство на Little Wizard на адрес: http://littlewizard.sourceforge.net/tutorial.html.

Пълно негово копие на български език ще бъде включено в помощното ръководство на УСУ 3.0, където Little Wizard ще бъде предварително инсталирана.

Забележка: Тъй като все още версията на програмата в Synaptic не е с включен превод на български език, ще се наложи да се изтеглите файла с превода на интерфейса от тук. Запазете файла някъде, след което натиснете ALT+F2 и въведете командата gksu nautilus. Тя ще ви пусне файловият мениджър с права на администратор. Сега намерете сваления файл и го преместете в /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES.

Приятна работа!